CHỢ SÀI GÒN - Rao vặt miễn phí
Giỏ hàng [ 0 ]
Công Nghiệp | Thiết Bị Công Nghiệp

Bán các Sensor, các sản phẩm của hãng Leuze

  • 1.000 VNĐ 1000.00 Dây Chuyền Sản Xuất Thiết Bị Công Nghiệp
  • 11-07-2012
  • Toàn quốc | Lượt xem: 423
  • plcvietnam
  • 0913578498
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC, CÔNG TY PLC Bán các Sensor, các sản...
Mô tả chi tiết

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC, CÔNG TY PLC Bán các Sensor, các sản phẩm của hãng Leuze

Các mã có sẵn như:

AMS358i 120
AMS358i120
GSU 14/24L
RK72/4-200L.2
RK72/4-200L.1
HRT96K/R-1690-1200-25
RT318 K/N-10.101
RT318K/N-10.101

GSU 14B/66.3-S12

GSU14B/66.3-S12

GSU14C/66.3-S12

HRT96K/R-1690-1200-25

DDLS200 120.2-60

DDLS200 120.1-60

RK 72/4 - 200 L.2
SLSE96M/P-1070-T2-21
PRK 18/4 DL.4
PRK 46B/44 - S12
LSR 97/4 E - L
LSR 97/2 SE - L
MSI - mx/Rx
IPRK 18/A L.4
RK 72/4 - 200 L1
PRK 46B/44.01 - S12
PRK 18/4 DL.4
RKR 3B/6 D.42
TKS 100X100
GSL 04M/P - 80 - S8
GS 04M/P - 120 - S8
PRK 96M/P-1838-21
IPRK 18/A L.4
IPRK 18/4 L.4
IPRK 18A L.4
PRK 18/4 DL/10 - 30VDC
HRTR 3/44-50, 150-S12
HRTR 3/44-150, 150-S12
GSU 14/24L
PRL 95/44 L.4
IPRK 18/4 DL.41
PRK 46B/44.01 - S12
LSR 95/2.8 SE - L.1
ILSR 95/44 E - L.1
IPRL 95/44 L.2
PRK 96M/P-1838-21
PRK 18/24 DL.46
RK72/4 - 200L2
IPRK18/A L4
PRK.3B/6D.001
RK 18/4 - DL4
PRK 96M/P-1838-21
IPRK 18/4 DL.41
PRK 95/44 L.4
PRK 46B/44.01 - S12
LSR 95/2.8 SE - L.1
IPRK 95/44 L.2
ILSR 95/44 E - L.1
PRK 96M/P-1838-21
PRK 18/24 DL.46
HRTR 3B/44-XL,200-S12
GSU 14B/66.3 - S12
PRK46B/66 - S12
HRTR46B/66 - S12
SLSS 96M-1080-T2-24
SLSE 96M/P-1070-T2-21
HRT 46B/44 - S12
LSR 97/2 SE - L
LSR 97/4 E - L
PRK46B/66 - S12
( PRK 46/44 - S12)
HRTR46B/66 - S12
(HRT 46/44 - S12)
LSR 95/2 SE - L
LSR 95/4 E - L
PRK46B/44 01 - S12
PRK 18/4 DL4
0801F485998
PRK 18/4 DL4
0709F481548
RKR 3B/6 D.42
0704AA7783
IPRK18/A L4
0710E482608
PRK 46B/44.01 - S12
IPRK 18/A L.4
PRK 18/4 DL4
RK72/4 - 200L1
PRK 46B/44.01 - S12
PRK 72/4 - 200 L.2
GS 04M/P - 120 - S8
GSL 04M/P - 80 - S8
PRK.46B/44.01 - S12
PRK 46/44 - S12
HRT 46/44 - 800 - S12
LSR 97/0 - SE - L
SLSS 96M-1080-T2-24
SLSE 96M/P-1070-T2-21
RK 72/4 L.2
GS 04M/P - 120 - S8
GSL 04M/P - 80 - S8
PRK.46B/44.01 - S12
GK 14/24L
PRK 18/4 DL.4
PRK 46B/44.31 - S12
IPRK 18/AL.4
RK 72/4 - 200L.1
RKR 3B/6 D.42
HRTR 3B/44-XL,200-S12
(HRTR 3/44-50,150-S12)
GSU 14B/66.3 - S12
(GSU 14/24L)
PRK 18/4 DL.4
HRTR 3B/44,200-S12
(HRTR 3/44-150,150-S12)


Để biết thông tin về bản giá và sản phẩm hãy truy cập các website:

www.plc.pro.vn

www.plchanoi.vn

www.plchanoi.com


Tel: 0913 578 498

Fax: 043 5651788

Email: [email protected]

Contact: Mr Phái